Ds J.J. Allewijn
Bevestiging: 20 mei 2018
Inzegening: 20 mei 2018

In september zal ds. Jannet van der Spek beginnen als predikant in onze lutherse gemeente en in de Lukaskerk. Zij heeft het beroep dat de Lukaskerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk samen op haar uitbrachten, aangenomen.

ds. Jannet van der Spek is op dit moment als predikant werkzaam bij de Immanuelkerk in Groningen. Daarvoor werkte zij in verschillende gemeenten onder meer als predikant, theologisch onderzoeker en pastoraal werker.
Op 29 september 2019 om 15.00 uur doet zij intrede (in de Lutherse Kerk) en start ze haar werkzaamheden voor de lutherse gemeente en de Lukaskerk. Wij heten haar van harte welkom!