WTV-V-kleinDs W.T.V. Verhoeven
Ordinatie: 23 augustus 1987
Predikante te: Haarlem 1987 – 1994
Den Haag 1994 – heden

Nieuwe functie voor ds. Verhoeven

Op 6 juni j.l. heeft ds. W.T.V. Verhoeven een beroep aanvaard om per 1 september a.s. classis-predikant van de classis Utrecht te worden. Vanuit onze jarenlange gezamenlijke geschiedenis denken wij dat ds. Verhoeven – Trinette – de geknipte kandidaat is voor deze functie. En hoewel wij Trinette graag als onze predikant hadden behouden, feliciteren wij zowel haar als de classis Utrecht met deze benoeming. Dat betekent ook dat er per 1 september een vacature zal ontstaan (behoudens formele goedkeuring door de verantwoordelijke gremia). De kerkenraad is ondertussen begonnen met de voorbereidingen voor invulling van deze vacature. Het afscheid van ds. Verhoeven zal op zondag 26 augustus plaatsvinden, in een eredienst om 15.00 uur. Nadere details daarover volgen op een later moment.

Namens de kerkenraad, Frank Everaarts (voorzitter).


Ds J.J. Allewijn
Bevestigd:    20 mei 2018
Inzegening: 20 mei 2018