De ouderlingen hebben – samen met de predikant – de zorg over de gemeente als gemeenschap. Bedoeld wordt het reilen en zeilen van de gemeente als geheel, de zaken van diaconie en kerkrentmeesters daargelaten.
Daaronder wordt in het bijzonder verstaan de bediening van Woord en sacramenten en de aanwezigheid van een ouderling bij de kerkdiensten.

Daarnaast zijn de ouderlingen verantwoordelijk voor het toerusten van de gemeente om daardoor de gemeente in staat te stellen haar pastorale en missionaire roeping te vervullen.
Wanneer gevraagd vertegenwoordigen de ouderlingen tezamen met de predikanten de gemeente in de meerdere vergaderingen (Classis) van de PKN.

De ouderlingen hebben de herderlijke zorg van de gemeenteleden tot taak en zij zijn verantwoordelijk voor het opzicht over de gemeenteleden.

Het college van kerkrentmeesters is een geleding van de ouderlingen maar kan daarnaast ook andere personen uit de gemeente (adviseurs) omvatten. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het financieel beheer, de ledenadministratie, het beheer van het vastgoed en het werkgeverschap voor de kerkelijke medewerkers.