De kerkenraad heeft besloten de Luther Heraut ook per e-mail beschikbaar te stellen.
U ontvangt dan iedere nieuwe Luther Heraut op de geplande verschijningsdatum.
Voordeel daarvan is dat u de edities in kleur kunt bekijken en (desgewenst) afdrukken want
u krijgt de edities voorbereid in A4 formaat aangeleverd.

U kunt uw belangstelling voor de Luther Heraut per e-mail kenbaar maken door
het sturen van een e-mail aan het e-mail adres LutherHeraut@gmail.com van de redactie van de Luther Heraut.
Uw e-mail adres zal alleen gebruikt worden voor het doorgeven van berichten uit de
Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag.

Eventuele wijzigingen kunt u langs dezelfde weg doorgeven.