De gemeente wordt bestuurd door de kerkeraad. De kerkeraad bestaat uit door en vanuit de gemeente gekozen leden die ieder voor 4 jaar gekozen worden en uiterlijk 2 keer herkozen kunnen worden.
De verantwoordelijkheden en taken binnen de kerkeraad zijn verdeeld over drie geledingen, de Ouderlingen (pastoraat) en de Diaconie (Zorg voor behoeftigen).
De derde geleding is het college van Kerkrentmeesters (financiƫn) dat een onderdeel vormt van de ouderlingen maar vanwege de financiƫle verantwoordelijkheden in een aparte geleding ondergebracht.