Bekijk de Zondagsbrief.

Tijdens de dienst op zondag is er kinderkerk.

Zondag 10:15 Eredienst
Woensdag 12:00 – 13:30 Citykwartier met van 12.45 – 13.00 uur een liturgisch moment (een moment van stilte, bezinning en gebed)

Toelichting
Onze gemeente elke week op zondagmorgen samen rond Woord en Sacrament om gemeenschap te vieren met God en met elkaar. We danken God, leggen in onze gebeden de noden van de wereld en onszelf voor God neer, zingen liederen, luisteren naar de lezingen uit de Bijbel en naar de preek en denken daarover na. Iedere maand vieren we Avondmaal, om de gemeenschap met God in Christus nog concreter gestalte te laten krijgen door het delen van brood en wijn. In de eredienst kunnen wij als het ware op adem komen en ons bezinnen op levensvragen.

Dit gebeurt in vormgeving en inhoud zowel in hechte verbondenheid met de Lutherse traditie als in openheid naar het hedendaagse leven. Dit betekent dat er een vrij klassieke orde van dienst gebruikt wordt, waarmee velen binnen de Evangelisch-Lutherse traditie zich vertrouwd voelen, maar die ook voor veel andere christenen herkenbaar is. De gemeente wil een open gemeenschap zijn, waar zowel gemeenteleden als gasten zich thuis voelen.

Al verloopt de Lutherse eredienst in grote lijnen steeds volgens dezelfde orde van dienst, toch heeft elke zondag zijn eigen karakter. Dit karakter wordt grotendeels bepaald door het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar is als het ware de kalender van de kerk, waarop de eigenheid van elke zondag en elk feest wordt aangegeven met specifieke bijbellezingen, gebeden, liederen en liturgische kleuren. Onderstaand overzicht toont een groot deel van het kerkelijk jaar, al is het niet compleet.

De liturgie houdt niet op bij de zondag. Elke woensdagmiddag is er een moment van stilte, bezinning en gebed. Dit moment is een korte en sobere bijeenkomst, waarin de gebeden zijn opgenomen die mensen in het voorbedenschrift hebben neergeschreven. Klik hier voor meer informatie.

Naast de wekelijks terugkerende basisvormen van erediensten, zijn er de ouderendiensten voor moeilijk ter been zijn mensen die niet meer ’s ochtends naar de kerk kunnen komen. De Lutherse gemeente organiseert voor hen een aantal maal per jaar een eredienst op de zondagmiddag, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden en beperkingen van de aanwezigen. Zo zijn er bijvoorbeeld pauzes tijdens de dienst, waardoor de lange zit beter vol te houden is. Omdat deze middagdienst voor een deel van de mensen de enige mogelijkheid is om nog een kerkdienst mee te maken in onze kerk, vieren we tijdens iedere huisdienst het Avondmaal.

Avondmaal

avondm_klein

Het Avondmaal is een maaltijd, die Jezus ons heeft voorgedaan. In onze gemeente wordt het Avondmaal ongeveer eenmaal per maand gevierd. In een kring, waarin iedereen welkom is, delen we brood en wijn. Bij het Avondmaal is er veel aan de hand.

  • Avondmaal vieren is Jezus Christus ontmoeten. Hij is er.
  • Bij de maaltijd komt hij ons tegemoet als de opgestane Heer. Zo is Hij er.
  • Het Avondmaal is vanwege Zijn aanwezigheid als de opgestane Heer een vrolijke maaltijd. En zo mogen wij er ook zijn. Vrij. Vrolijk.

Vanwege zijn aanwezigheid leren wij zo:

  • Het gaat niet om de herinnering van het lijden en de dood van Jezus Christus. Het gaat in het Avondmaal om de betekenis van het lijden en de dood van Jezus Christus voor ons leven.
  • Het Avondmaal wijst de weg, die dwars door het lijden en de dood naar het leven leidt. Jezus Christus is die weg gegaan om ons te helpen het leven met Hem te vinden.