Toelichting Citykwartier
Enkele jaren geleden heeft een aantal binnenstadskerken een enquĂȘte gehouden onder het winkelend publiek in de Haagse binnenstad. Uit de antwoorden bleek dat er behoefte was aan een stille plek temidden van alle drukte. De Evangelisch-Lutherse gemeente heeft dit ter harte genomen en het Citykwartier in het leven geroepen.

Het Citykwartier is de openstelling van ons kerkgebouw voor een periode van anderhalf uur, elke woensdag vanaf 12:00 uur. De woorden city en kwartier verwijzen naar de Haagse binnenstad, waarin de kerk zich bevindt en de lengte van het liturgisch gedeelte tijdens de openstelling.

Op de woensdag gaan vanaf 12.00 uur de deuren van de kerk aan de Lutherse Burgwal open. Binnen zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig, onder wie een van de predikanten.

U kunt het gebouw bezichtigen, met of zonder begeleiding, een kopje koffie of thee gebruiken en met de andere aanwezigen en vrijwilligers spreken. Wanneer u wilt,bestaat de mogelijkheid rustig te gaan zitten in de stiltehoek. Daar kunt u tevens een kaars aansteken en/of een gebedsintentie schrijven in het voorbedenboek. Uw gebedsintentie wordt dan opgenomen in de voorbeden tijdens het moment van stilte, bezinning en gebed.

Tussen 12.45 uur en 13.00 uur vindt dit moment plaats. Er wordt een bijbeltekst gelezen, gevolgd door een korte overweging, een korte stilte en voorbeden.

citykw-1 cw_2
cw_3