Op deze pagina kunt u de foto’s bekijken van de bloemschikkingen welke in de afgelopen zes weken op de altaartafel hebben gestaan.

15 april 2018 zondag Misericordias Domini


Psalm 33
Halleluja, looft de Heer, roep zin naam aan,
maak onder volken zijn naam bekend!

De klokvormige bloemen loven en roepen
en maken de daden (de twee handvormige bladen) bekend.


08 april 2018 zondag Quasi modo geniti


Bij Johannes 20: 19 en 24-31
Ongelovige Tomas (de Calla) gelooft pas dat Jezus is opgestaan als hij het met eigen ogen heeft gezien.


01 april 2018 Pasen


De bloemen zijn gekozen bij lied 624:
“Christus onze Heer verrees. Halleluja!”

De veelkleurige bos tulpen drukt de vreugde van de opgestane Heer uit.!


31 maart 2018 Stille Zaterdag


Stille Zaterdag

Jezus ontmoet Maria Magdalena in de graftuin.
Jezus weer zichtbaar in de eucharis. Maria Magdalena in de paars-rode tulp. De forsythia is het teken van het eerste licht.
De lichtjes vormen het hart – de liefde.


30 maart 2018 Goede Vrijdag


Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?


29 maart 2018 Witte Donderdag


De schikking geeft uitdrukking aan het bloedoffer dat Jezus, de Christus voor ons gebracht heeft.


25 maart 2018 zondag Palmpasen


Bij de schikking van de 40-dagentijd rijdt Jezus Jeruzalem binnen op een veulen. Jezus zichtbaar in de eucharis.

Ook wordt Felix Robin gedoopt.
Het bloemschikking drukt de doop van Felix uit.
Felix zichtbaar in de blauwe druifjes is temidden van de familie, vrienden en gemeente, het gipskruid.
We zijn in de lijdenstijd, daarom iets paars in de lysianten onderin.
Eroverheen is speergras gebogen voor de hemel, met de Drieenheid in de parels.


22 maart 2018 donderdag uitvaart


Bloemen bij de uitvaart van Ilse Parach
gekozen bij lied 834:3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

De paarse kleur van de clematis drukt verdriet uit.
De gele kleur van de tulpen en de ranonkels geven uitfrukking aan het licht van Pasen.
Het licht waar Ilse naar toe is.


18 maart 2018 zondag Judica


zondag Judica (“Doe mij recht”)

Op weg naar Pasen volgen we Jezus, in zijn onvoorwaardelijke liefde, op de voet.
Langs de weg steken we elke zondag een kaars meer aan, omdat we blijven hopen op licht, ook als het steeds donkerder wordt.
De kinderen van de kinderkerk zetten elke week een stopflesje neer langs de weg.

Bij Johannes 12:20-33

Als een zaadje in de grond,
waar een nieuwe plant uitkomt
zo gaat Jezus door de dood
Kyrie eleison.

(Kinderlied op deze zondag)


11 maart 2018 zondag Laetare


Op weg naar Pasen volgen we Jezus, in zijn onvoorwaardelijke liefde, op de voet.
Langs de weg steken we elke zondag een kaars meer aan, omdat we blijven hopen op licht, ook als het steeds donkerder wordt.
De kinderen van de kinderkerk zetten elke week een stopflesje neer langs de weg.

4e zondag van de veertigdagentijd.
“Wees blij”

Roze. Het gloeiende licht van de opstanding schijnt door het boetepaars heen.