Op deze pagina kunt u de foto’s bekijken van de bloemschikkingen welke in de afgelopen zes weken op de altaartafel hebben gestaan.

21 oktober 2018 21e zondag na Trinitatis


Paulus

De bloemen zijn gekozen bij Hebreeën 4:16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

De zonnebloem staat symbool voor God, de Genadige.
Dat wij zonder schroom mogen naderen wordt uitgedrukt door de witte leeuwenbekjes.
De distels laten onze moeiten zien.


07 oktober 2018 19e zondag na Trinitatis


Genesis 15:5 en 6

‘Kijk eens naar de hemel’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt’.

Onder de klimop – vol vertrouwen en geloof – de ontelbare sterren in de witte bloemen.


30 september 2018 18e zondag na Trinitatis


Paars is de kleur van de worsteling, de groene klimop is het symbool van vertrouwen op God.


23 september 2018 17e zondag na Trinitatis


Bij Marcus 9:30-37
Ze reisden naar Galilea, waar Jezus (de zonnebloem) zijn leerlingen (de gerbera’s) onderricht gaf.


16 september 2018 16e zondag na Trinitatis


Marcus 9 vers 23:
“Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft”.

De hortensia symboliseert het geloof.