Op deze pagina kunt u de foto’s bekijken van de bloemschikkingen welke in de afgelopen zes weken op de altaartafel hebben gestaan.

23 juli 2017 6e zondag na Trinitatis


6e zondag na Trinitatis.

In alle lezingen gaat het over de weg die we gaan:
– God onderricht ons in ons eigen belang;
– Laat de zonden niet heersen over het sterfelijk bestaan;
– Leg je geschillen zo snel mogelijk bij en verzoen je;
De bloemen drukken dit uit:
Het blad – de weg;
Het gras – het vergankelijk leven;
de witte dahlia – de zuiverheid;
de roze dahlia – de verzoening;
de rode alliumbolletjes – de geestkracht.