Op deze pagina kunt u de foto’s bekijken van de bloemschikkingen welke in de afgelopen zes weken op de altaartafel hebben gestaan.

13 januari 2019 1e zondag na Epifanie


Bij Lukas 3 21 – 22

Doop van Jezus door Johannes de Doper.

Kleur van de bloemen is wit, dat is de kleur van de doop en de reinheid.


06 januari 2019 Epifanie


Bloemen gekozen bij Matteüs 2:2

“De wijzen uit het Oosten hebben de ster gezien van de pasgeboren koning van de Joden.”

De amaryllus staat voor de wijze.
De witte roos staat voor de ster, het kind in de kribbe.


25 december 2018 Kerstmis


Het licht is in de wereld gekomen.


23 december 2018 4e Advent


Bij het zondagslied (lied 438)
‘God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd …..’
Een prachtig Adventslied!
“De Heer der heerlijkheid treedt, zonder
praal en pracht in onze wereld binnen.

De schikking is daarom ingetogen en in de kleur paars van advent.


16 december 2018 3e Advent


De bloemen zijn gekozen bij:
Lucas 3 vers 15:
“Het volk was vol verwachting en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was.”

De Lycianthes staan voor het volk. In het midden staat Johannes.


09 december 2018 2e Advent


Jesse, de roos omringd door lieve mensen, de fresia’s, worden omringd door het Licht van God, de euforbia.