Op deze pagina kunt u de foto’s bekijken van de bloemschikkingen welke in de afgelopen zes weken op de altaartafel hebben gestaan.

05 juli 2020 4e zondag na Trinitatis


Grote woorden voor kleine mensen

Lezing: Lucas 6:36-42 – onderricht aan de leerlingen
Uitleg bloemen: Geef, dan zal je gegeven worden. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie gebruikt worden.
De roze lysianthen drukken het gulle geven uit, in liefde, zichtbaar in de roosjes. De rode korenbloemen geven de kleine mensen weer, die handelen in Gods Geest, uitgedrukt in de rode calla.


28 juni 2020 3e zondag na Trinitatis


Gezocht en gevonden

Lezing: Lucas 15:1-10 – het verloren schaap, de verloren drachme, de zondaar die tot inkeer kwam
Uitleg bloemen: Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over negenennegentig rechtvaardigen.
De blauwe hortensia drukt de hemel uit. De delphineum zijn de engelen die blij zijn. De witte alliumbol, de zondaar die tot inkeer gekomen is. De paarse alliumbol staat voor de Vader die ons zoekt. De roze roosjes voor de liefde en de rode gerbera’s voor de geestdrift.


21 juni 2020 2e zondag na Trinitatis


De laatste zijn de eerste in het koninkrijk van God. Gods gastvrijheid

Lezing: Lucas 14:16-24 – feestmaal van de Heer
Uitleg bloemen: Ga naar de straten en de stegen en ga naar de wegen en de akkers, want mijn huis moet vol zijn.
De blauwe hortensia is de feestzaal van de Heer. De blauwe delphineum staan voor de dienaren die de gasten bijeenbrachten. De rode korenbloemetjes zijn de gasten die overal vandaan geplukt waren.


14 juni 2020 1e zondag na Trinitatis


Geloofskennis geeft inzicht en uitzicht

Lezing: Lucas 16:19-31 – de rijke man en de arme Lazarus
Uitleg bloemen: De schikking drukt het scene in het hemelse uit. De blauwe hortensia drukt de hemel uit. Abraham, zichtbaar in de rode calla, heeft Lazarus bij zich. Lazarus als het rode korenbloemetje. Liefde omringt hen, de roos. Aan de andere kant zien we afgezonderd de rijke man, zichtbaar in de gecultiveerde allium als de wereldse pracht en praal nog om hem heen.


07 juni 2020 Trinitatis


Thema: De wind waait waarheen hij wil

Lezing: Johannes 3:1-15

Vers 8: De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren wordt.

De icoon van de Drievuldigheid wordt ook in de bloemen uitgedrukt. De Vader, Zoon en heilige Geest worden uitgedrukt in de blauwe delphineum, de wit-roze roos en de rode calla. De wind wordt verbeeld in de graspluimen. Wij worden gevoed door de heilige Geest, zichtbaar in de rode hypericumbesjes.


31 mei 2020 Pinksteren


Thema: Aangeraakt

Lezing: Handelingen 2:1-13

Vers 11b: wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden

De Pinkstericoon is geplaatst op een oplopende kaarsenstandaard. Benadrukt de afbeelding van de icoon. De leeuwenbekjes staan voor het spreken, en de duizendschoon voor de discipelen en alle aanwezigen, aangeraakt door de heilige Geest.