Op deze pagina kunt u de foto’s bekijken van de bloemschikkingen welke in de afgelopen zes weken op de altaartafel hebben gestaan.

17 juni 2018 3e zondag na Trinitatis


Bij inttoïtus-lied Psalm 25:4

“God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor.”

Deze zekerheid geeft ons blijheid uitgedrukt in een vrolijk boeket met gerbera’s en duizendschoon.


10 juni 2018 2e zondag na Trinitatis


Bloemen bij Marcus 2:27 en 28 De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat. De bloemen drukken de vreugde en vrijheid van deze dag uit.


03 juni 2018 1e zondag na Trinitatis


Bij de brief aan de Efeziers 5:2 (huwelijkstekst gouden echtpaar) en ga de weg van de liefde.

De rode rozen verbeelden het gouden echtpaar, zij zijn de weg van de liefde gegaan, omringd door het geloof (de rode gerbera’s)
en veel mensen om hen heen (de lisanthus).


27 mei 2018 zondag Trinitatis


Bij johannes 3:16
Want god had de wereld zo lkief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iederee die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

De rode roos is als Jezus, gegeven in liefde voor God. Over de andere rode bloemen schijnt Gods liefde.


20 mei 2018 Pinksteren


Handelingen 2 vers 3
“Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.”

De rode pioenrozen symboliseren de vuurtongen. De vrouwenmantel verbeeldt het vertrouwen in de Heer.


13 mei 2018 zondag Exaudi


Bij 1 Johannes 5 vers 13

Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de “Zoon van God”.
(uitgedrukt in de pioenroos)
Dat dit voor alle mensen geldt is uitgedrukt in “duizendschoon”.