Op deze pagina kunt u de foto’s bekijken van de bloemschikkingen welke in de afgelopen zes weken op de altaartafel hebben gestaan.

31 oktober 2019 Hervormingsdag


Bij het citaat van Luther:
“Dat niets anders in dit huis geschiede, dan dat Gij, Heer, tot ons spreke en wij U antwoord geven in gebed en lofgezang.”

De paradijsvogelbloem drukt het woord van God uit.
De hortensiabol geeft uitdrukking aan de gemeente.
De oranje euphorbia staat voor ons antwoord in gebed en lofgezang.


20 oktober 2019 18e zondag na Trinitatis


Lucas 18:1-8

Jezus vertelt de gelijkenis van de weduwe en de rechter. De boodschap luidt: blijf bidden!

Twee grote bladeren zijn biddende handen, de witte bloemetjes de open mond en oren om te spreken tot en luisteren naar God.
De klimop verwijst naar de vraag van Jezus of het geloof op aarde gevonden wordt.


13 oktober 2019 17e zondag na Trinitatis


Lucas 14:1-11

Genezing op de Sabbat

Jezus raakt de zieke aan temidden van de Farizeƫrs.