Op deze pagina kunt u de foto’s bekijken van de bloemschikkingen welke in de afgelopen zes weken op de altaartafel hebben gestaan.

08 oktober 2017 17e zondag na Trinitatis


Thema Geluk:
De bloemen hierbij gekozen uit Filipenzen 4:7 waar we de zegen van Gods vrede krijgen.

De hortensia drukt de gemeente uit die uit Gods hand – uitgebeeld met het grote blad van de vingerplant – de zegen ontvangt.
De hemelsblauwe delphinium en de witte roos drukken Gods vrede in Jezus Christus uit.


01 oktober 2017 16e zondag na Trinitatis


Lucas 7 vers 13: Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: “Weeklaag niet meer.”

De roos staat voor de Heer en de protea symboliseert de weduwe.
De hortensia’s vormen de menigte.


24 september 2017 15e zondag na Trinitatis


Mattheüs 6:24-34

vers 24: “Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.”

Het grote boeket bevat de bloemen in het veld, de keuze voor God.
Het dienblad met de luxe is de keus voor de mammon.


17 september 2017 14e zondag na Trinitatis


Begin van de Vredesweek wordt gemarkeerd door een duif, die tijdens de dienst bij de kinderkerk gemaakt is.


17 september 2017 14e zondag na Trinitatis


De bloemen van de eerste zondag van de vredesweek zijn gekozen bij Galaten 5:22. Een leidraad voor ons leven.
De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, zachtmoedigheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
De bloemen in hun verscheidenheid geven hier uitdrukking aan.


10 september 2017 13e zondag na Trinitatis


Lukas 10: 23 t/m 39

De barmhartige Samaritaan (de Gerbera) helpt het slachtoffer (de Nutan).
De priester en de Leviet lopen er met een boog omheen.