Het door u aangeklikte agenda-item is:


Pinksteren (inzegening ds J.J. Allewijn, m.m.v. Cantorij) Broodjes meenemen!
zondag 20 mei 2018 10:15
ds W.T.V. Verhoeven / ds K. Koffeman

 
 Pinksteren
“De geest van de Heer vervult de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt. (Wijsheid 1:7)

De dag van de uitstorting van de Heilige Geest.

Na de dienst vieren we verder en wel met de kerkdeuren wijd open naar de stad. We willen goed gevulde tafels met broodjes om te delen met iedereen. Een fanfare op het bordes zal zeker bijdragen dat dit gebeuren niet onopgemerkt voorbij gaat. Helpt u mee om de gasten te trakteren? Neem dan vier heerlijk belegde broodjes mee: een voor u, twee voor de mensen die naast u zitten en een voor een on- voorziene gast. Zo hebben we vast genoeg om het feest te vieren. Als u de broodjes voor de dienst wilt afgeven, dan zorgen ouderlingen en kosters voor schalen.