Het door u aangeklikte agenda-item is:


Jom Hashoa
zondag 22 april 2018 16:00
Kloosterkerk Lange Voorhout 4, Den Haag

 
 HERDENKING JOM HASJOA 22 APRIL 2018 IN DE KLOOSTERKERK

Op zondag 22 april, aansluitend op de Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die zoals altijd om 16.00 uur zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, heeft als thema ‘Vervolging en verzet – ooggetuigen’. Dit thema sluit aan bij het nationale Jaar van Verzet.

Levie Kanes, één van de 52 door de Haagse verzetsheldin Ru Paré geredde Joodse kinderen, zal de aanwezigen toespreken. De jaarlijkse kroniek wordt gelezen door Marissa Herder. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en het octet Eloquentia. Ook leerlingen van enkele Haagse scholen zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie en een contactformulier treft u aan op:

http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

————–
JOM HASJOA COMMEMORATION APRIL 22nd 2018 IN THE KLOOSTERKERK

Sunday the 22nd of April, following the Jom Hasjoa memorial in Israël, we commemorate the 6 million Jews who were murdered during World War II. This commemoration, which will take place in the Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 in The Hague at 4pm, will have ‘Persecution and resistance – eye witnesses’ as a theme. This connects to 2018: national year of resistance.
Levie Kanes, one of the 52 children that were saved by the resistance heroine from The Hague Ru Paré, will give a speech. The annual chronicle will be read by Marissa Herder. Musical accompaniment will be provided by chazzan Ken Gould and the octet Eloquentia. Students from, among others, the Gymnasium Sorghvliet will also contribute to the gathering. An English translation of the memorial will be available at the entrance. Afterwards we will lay flowers at the Jewish Children’s Memorial at the Rabbijn Maarsenplein.
Lest we forget the impact of the Second World War on The Hague, and the suffering endured by our Jewish neighbors, the Community of Churches of The Hague wishes to commemorate together with their fellow citizens. Entrance is free, registration not necessary. More information and a contact form can be found on:

http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag