Het door u aangeklikte agenda-item is:


zondag Sexagesima (Heilig Avondmaal)
zondag 4 februari 2018 10:15
Ds. F.B. Fennema
Swaenesteyn: ds. W.T.V. Verhoeven