De eerstvolgende drie agenda-items zijn:


Cantorijrepetitie

Dinsdags om 20:00 uur (momenteel geen doorgang)

 
 

Cantorij “Maarten Luther”

De lutherse kerk heeft de naam een zingende kerk te zijn. Maarten Luther zelf schreef en componeerde tal van liederen, waarvan enkele opgenomen zijn in het Liedboek 2013 (bijvoorbeeld gezang 721; [Houdt ons bijeen, God, rond uw woord], 340 [Credo] en 898; [Een vaste burcht is onze God]). De wisselwerking van woord en toon in de liederen uit de lutherse traditie geeft uitdrukking aan wat ‘de levende stem van het Evangelie’ wordt genoemd.

De cantorij Maarten Luther werd opgericht in 1941. Zij ondersteunt zes tot acht keer per jaar de gemeentezang in de eredienst en draagt bij aan de liturgie door het zingen van motetten, antifonen, liedzettingen, anthems (lofzangen) enz. Hiertoe repeteert zij wekelijks op de dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Onder de ongeveer twintig leden zijn alle vier de zangstemmen vertegenwoordigd .

Sinds 2012 is Monique Schendelaar als cantrix aangesteld. In die functie dirigeert zij de cantorij. Monique Schendelaar is daarnaast ook dirigente van het kamerkoor Capella Vocale (Leiden) en zij leidt daarnaast het dameskoor van de St. Agathakerk te Lisse. Verder leidt zij op projectbasis verschillende ad-hoc ensembles. Zij is afgestudeerd aan het conservatorium voor koordirectie bij Harold Lenselink en Johan Rooze. Zij heeft tweemaal de Kurt Thomascursus gevolgd, in 1997 groep 3 (ervaren koordirigenten) en in 2001 groep 4 (specialisatie kamerkoor).

Eerder heeft zij een zanglesmodule gegeven in de cursus Liturgisch en Homiletisch Practicum aan de Universiteit te Utrecht. Om zich verder te ontwikkelen als sopraan volgt zij al enige jaren zanglessen bij Donald Bentvelsen en zij treedt regelmatig op als soliste.


Citykwartier (vanwege Covid-19 voorlopig geen doorgang)

Woensdagmiddag 12:00 – 13:30

 
 

Enkele jaren geleden heeft een aantal binnenstadskerken een enquête gehouden onder het winkelend publiek in de Haagse binnenstad. Uit de antwoorden bleek dat er behoefte was aan een stille plek temidden van alle drukte. De Evangelisch-Lutherse gemeente heeft dit ter harte genomen en het Citykwartier in het leven geroepen.

Het Citykwartier is de openstelling van ons kerkgebouw voor een periode van anderhalf uur, elke woensdag vanaf 12:00 uur. De woorden city en kwartier verwijzen naar de Haagse binnenstad, waarin de kerk zich bevindt en de lengte van het liturgisch gedeelte tijdens de openstelling.
Op de woensdag gaan vanaf 12.00 uur de deuren van de kerk aan de Lutherse Burgwal open. Binnen zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig, onder wie een van de predikanten.

U kunt het gebouw bezichtigen, met of zonder begeleiding. U kunt rustig gaan zitten in de stiltehoek. Daar kunt u een kaars aansteken en/of een gebedsintentie schrijven in het voorbedenboek. Uw gebedsintentie wordt dan opgenomen in de voorbeden tijdens het moment van stilte, bezinning en gebed. Mocht u behoefte hebben aan een individueel gesprek is daar gelegenheid voor.

Tussen 12.45 uur en 13.00 uur is er een korte viering. Er wordt een bijbeltekst gelezen, gevolgd door een korte overweging, een korte stilte en voorbeden.
Daarna bestaat de mogelijkheid voor een nagesprek met een kopje koffie of thee.

citykw-1 cw_2
cw_3