Rondom de diensten

 • Uitnodiging afscheidsdienst ds. W.T.V. Verhoeven


 • Nieuwe functie voor ds. Verhoeven

  Op 6 juni j.l. heeft ds. W.T.V. Verhoeven een beroep aanvaard om per 1 september a.s. classis-predikant van de classis Utrecht te worden. Vanuit onze jarenlange gezamenlijke geschiedenis denken wij dat ds. Verhoeven – Trinette – de geknipte kandidaat is voor deze functie. En hoewel wij Trinette graag als onze predikant hadden behouden, feliciteren wij zowel haar als de classis Utrecht met deze benoeming. Dat betekent ook dat er per 1 september een vacature zal ontstaan (behoudens formele goedkeuring door de verantwoordelijke gremia). De kerkenraad is ondertussen begonnen met de voorbereidingen voor invulling van deze vacature. Het afscheid van ds. Verhoeven zal op zondag 26 augustus plaatsvinden, in een eredienst om 15.00 uur. Nadere details daarover volgen op een later moment.

  Namens de kerkenraad, Frank Everaarts (voorzitter).


 • Bekijk de actuele zondagsbrief (Vanaf zaterdag ca 19:00 uur)

 • Bekijk de bloemschikkingen op de altaartafel.

 • Bekijk het rooster van de erediensten.

 • Klik HIER voor de nieuwste Lutherheraut.

  Volgende editie:   ( september 2018 )
  Verschijningsdatum: zaterdag 25 augustus vanaf 16:00 uur.
  ( Kopijdatum: zaterdag 18 augustus)

  LutherHeraut per email ontvangen?


 • Klik HIER om de activiteitenagenda 2017-2018 in te zien.