*** = deze bijeenkomsten beginnen op een afwijkend tijdstip. De overige bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur.Data seniorenbijeenkomsten in 2e helft 2020

Dinsdag 8 september -seniorenbijeenkomst
Zondag 13 september -ouderendienst ***
Woensdag 16 september -Jour der senioren
Dinsdag 29 september -seniorenbijeenkomst
Dinsdag 13 oktober -seniorenbijeenkomst
Dinsdag 27 oktober -seniorenbijeenkomst
Zondag 15 novenber -ouderendienst ***
Woensdag 18 novenber -Jour der senioren
Dinsdag 24 novenber -seniorenbijeenkomst
Dinsdag 8 december -seniorensintviering
Dinsdag 22 december -seniorenkerstviering

*** = deze bijeenkomsten beginnen op een afwijkend tijdstip. De overige bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur.