Onze gemeente vindt het belangrijk om het geloof te delen met christenen over de hele wereld. Dit gebeurt niet alleen door onze verbondenheid met de Lutherse Wereld Federatie (LWF) maar ook door concrete partnerschappen aan te gaan met christelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Zo zijn wij in het bijzonder verbonden met de Deutsche Evangelische Gemeinde te Den Haag; de Protestantse Beth Fage Gemeente te Kusu Kusu Sereh (op het eiland Ambon) en de Slowaakse Evangelisch-Lutherse Gemeente te Praag.

Doelstelling
De vriendschappelijke contacten hebben tot doel de betrokken gemeenten een beeld te geven van elkaars wijze van geloven en van elkaars gemeenteleven. Door voor elkaar te bidden, aandacht te besteden aan elkaars zorgen en vreugden en ons in elkaar te verdiepen, brengen wij onze verbondenheid met elkaar tot uiting. Wij hopen dat dit tot wederzijdse verdieping leidt.

Het contact met de buitenlandse gemeenten loopt, vanwege de afstand, voornamelijk via e-mail en telefoon. Met de Duitse Gemeente wordt jaarlijks twee maal een gezamenlijke eredienst gevierd. Daarnaast streven wij er naar elkaar persoonlijk te ontmoeten. Alle leeftijden worden bij het contact betrokken.

Wij hopen u binnenkort zowel in woord als beeld meer inzicht te geven in deze contacten.