Het diaconale werk in de Evangelisch Lutherse Gemeente te ’s-Gravenhage omvat:

A. Werk binnen de eigen Lutherse gemeente

 1. Kerstbezoekjes bij 80-plussers
 2. Kerstattenties voor vrijwilligers
 3. Vrijwilligersbijeenkomsten
 4. Individuele ondersteuning
 5. Verjaardagen 65 jaar en ouder
 6. Seniorenbijeenkomsten en Jour der Senioren.

B. Collectes tijdens de erediensten, zoals:zie het dienstrooster.

 1. Kerk in Actie
 2. Bekijk het rooster van de erediensten. waarin de collectedoelen vermeld staan

C. Taxivervoer (van en naar de kerkdiensten)

D. Bestuurlijke (en soms ook financiële) betrokkenheid bij:

 1. Het Aandachtscentrum
 2. Diaconie van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage
 3. Lukaskerk (samenwerkingspartner)
 4. Stad en Kerk (STEK)

E. Financiële betrokkenheid bij speciale activiteiten

 1. Het Kamp voor jongeren
 2. Luther Heraut

  Klik HIER voor de nieuwste Lutherheraut.

  Volgende editie:   ( november 2019 )
  Verschijningsdatum:
  Per post: zaterdag 02 november
  Digitaal:  zaterdag 02 november

  (Kopijdatum: zaterdag 26 oktober)

 3. Faciliteren vakantieweek voor ouderen
 4. Voedselbank Lukaskerk
 5. Bloemen op de altaartafel

+31 (0)70-3636610

mail@luthersdenhaag.nl