• Aanmelden voor de eredienst kan tot vrijdagavond via lutherheraut@gmail.com
  met naam, e-mailadres en telefoonnummer. U ontvangt uiterlijk zaterdagmorgen bericht of er voldoende plaatsen zijn.  
 • U komt natuurlijk alleen als u (of uw huisgenoot) geen COVID-19-gerelateerde klachten heeft of recent risico op besmetting hebt gelopen.
 • De hoofdingang is vanaf 09.45 uur open, maar kom bij voorkeur pas rond 10.00 uur. Mindervaliden kunnen aanbellen bij de kosterij. We helpen u dan via de binnenplaats naar de kerk. De ingang aan de Boekhorststraat is niet open.
 • Direct na binnenkomst vragen we u de handen te ontsmetten.
 • Daarna noteren we uw aanwezigheid op de lijst (deze bewaren we maximaal twee weken) en vragen we u een plekje in de kerk te zoeken. Er staan op 1,5 meter afstand van elkaar telkens twee stoelen aaneen geschakeld. U kunt met twee mensen uit hetzelfde huishouden naast elkaar zitten. Er zijn ook stoelen die helemaal los van elkaar staan. Komt u alleen, dan gaat u op een enkele stoel zitten. Wilt u de stoelen niet verschuiven? U kunt uw eventuele jas aan uw stoel hangen. Op de stoelen liggen orde van dienst en liedboek klaar. 
 • Voor de kinderen hebben we een eigen plekje.
 • In deze dienst is er geen gemeentezang. Er zijn vier voorzangers. U zingt dus zelf niet mee, neuriën mag wel. Wilt u ook eens zingen? Dan kunt u zich aanmelden bij Monique Schendelaar (myschendelaar@tele2.nl).
 • Wanneer de dienst afgelopen is, neemt u uw liedboek mee en loopt u volgens de aangegeven route naar de uitgang. Voorganger en ouderling staan daar om u te begroeten. We drinken nog niet gezamenlijk koffie: wilt u daarom direct na afloop uw weg vervolgen naar huis of elders?
 • Ook de collecten zijn bij de uitgang. U geeft uw gaven contant, met collectebonnen of via het pinapparaat. Natuurlijk kunt u ook nog steeds uw bijdrage overmaken.

 • Voor degenen die de kerkgang om welke reden dan ook niet kunnen of willen maken, nemen we de dienst op. De link naar de opname sturen we zondagavond aan u door of vind u op ons YouTubekanaal). De beelden zijn van voorganger, voorzangers en orgel en
  enkele kerkgangers vanaf de rug bezien.

Terug naar Welkomstpagina