31 okt 2017 Oecumenische viering afsluiting 500-jarig herdenkingsjaar.


De 95 stellingen
De “95 stellingen”, die Maarten Luther op 31 oktober 1517 op de deuren van de slotkapel in Wittenberg (Duitsland) zou hebben opgehangen, zijn toen wel degelijk als document verspreid.
Het document was gericht tegen de verkoop van aflaten en keerde zich ook tegen die autoriteiten die deze verkoop sanctioneerden en de verkoop ervan bevorderden.
De opbrengst van de verkoop van de aflaten werd (onder meer) gebruikt voor de bouw van de enorme Sint Pieterskerk in Rome.

De aflaathandel, waarmee mensen door een aflaat te kopen vergeving van zonden zouden ontvangen, en dat zelfs konden afkopen van reeds overleden mensen was een belangrijke misstand of dwaling.
De Rooms-Katholieke kerk was in die tijd een zeer machtig en invloedrijk instituut met in ieder dorp wel – in de persoon van de pastoor of pater – een vertegenwoordiger en met zeer veel invloed op de landsregering.
Het document kwam in handen van zowel voorstanders als tegenstanders van de verkoop van de aflaat, waardoor Maarten Luther in gevaar kwam maar ook beschermers kreeg.

U kunt de door prof.dr. J.P. Boendermaker vertaalde tekst van de 95 stellingen hier lezen.